Vilka vi är

Setups medarbetare

Set Up är ett konsultbolag som erbjuder rådgivning och projektledning. Tillsammans tar vi ett helhetsansvar och sätter kunden och kundresan i fokus. För oss är öppenhet, etik och förståelse för kundens utmaningar kärnan i vårt samarbete.

Vad vi står för

Vi vet att vår viktigaste tillgång är vår personal och den erfarenhet som skapas i våra genomförda projekt. Genom att anta nya utmaningar växer vi både som individer, och som bolag.

Fyra händer som skapar en fyrkant

Vår historia

I Set Ups DNA finns ett driv och ett engagemang som möjliggjort den utveckling och den framgång som präglar bolaget än idag. Ända sedan vi välkomnade vår första kund 2010 har vi med engagemang och lyhördhet banat väg för där vi står idag; en ledande aktör inom rådgivning och projektledning för fastighetsprojekt med hyresgästen i fokus.

Future Paste skylt

Vår ledning

Set Ups ledningsgrupp består av personer med bred erfarenhet, hög kompetens och stort engagemang för att bidra till våra kunders framgång vid pågående och framtida lokal- och fastighetsrelaterade utmaningar.

Setups ledning