Vad vi gör

Vy över Stockholm City

Vi erbjuder våra kunder löpande rådgivning inom frågor som rör fastigheter och lokaler
samt tar ett helhetsansvar för komplexa projekt. Set Up erbjuder även tjänster inom vårt specialistområde Säkerhet där vi jobbar från att identifiera behov och skyddsvärden till implementerade lösningar både genom löpande rådgivning och i projektform.