Set Up erbjuder rådgivning i säkerhetsfrågor och projektledning inom
fysisk säkerhet

Byggnad utifrån
Stockholm

Säkerhet

Med dagens ökade hot och omvärldsläge har det blivit allt viktigare att säkerställa ett bra skydd företagets tillgångar, information och personal. Det utgör inte bara en trygghet utan är ofta ett krav från den egna verksamheten men även från lagar, försäkringbolag och myndigheter och andra.

Genom att använda Set Up säkerhetskonsult säkerställs att just era verksamhetsspecifika krav uppfylls. Vi är med från analys av skyddsvärde till implementering och löpande utbildning. Våra tjänster är specialiserade inom fysiskt skydd och säkerhet.

Säkerhetskonsultation

Set Up hjälper våra kunder med rådgivning kring alla delar inom fysisk säkerhet som tex inbrottslarm, passagesystem, låsbeslagning, CCTV, skyddsklass, larmklass och annat.

Genom att vara med i tidigt skede i en ombyggnadsprocess kan Set Up planera och projektera för säkerheten redan på ritningsstadiet, samt bidra med relevant information och konkreta förslag på lösningar.

Projektledning

Samordning och planering mellan fastighetsägare, hyresgäst och säkerhetsleverantör under entreprenad kan vara komplicerat och tidskrävande. Set Up har gedigen erfarenhet av säkerhetsprojekt och fungerar som länken i samordningen mellan alla inblandade så att ingående moment utförs vid rätt tid och så att tidsplan och budget hålls.

För att underlätta projektering för arkitekter, elkonsulter och övriga entreprenörer arbetar vi fram de underlag som kan behövas, exempelvis kring kanalisation, lås, larm, CCTV och passagesystem. Vi meddelar besked till bygget, och säkerställer fastighetsägarens avtalsuppfyllnad.

Upphandling

Vi hjälper våra kunder att göra en nulägesanalys för att fastställa nuvarande situation ur ett säkerhetsperspektiv. Därefter genomför vi en nylägesanalys där eventuella behov av nya säkerhetsåtgärder redovisas. Vi arbetar fram underlag med rätt kravställning för kunden att använda vid upphandling. Vi är behjälpliga med utvärdering av inkomna anbud och kan verka som projektledare i hela processen, från vald säkerhetsentreprenör till slutbesiktning.

Utbildning

Det finns många begrepp inom säkerhet som kan vara svåra att tolka, såsom gdpr, utrymningskrav, tillgänglighet, motorlås, väsentlig funktion, skyddsklass, larmklass och CCTV. Lägg därtill försäkringskrav, interna krav och önskemål, samt inte minst lagkrav. Set Up hjälper till med kunskap, instruktioner och processer för att reda ut begreppen och höja förståelsen för de eventuella säkerhetsåtgärder som ni behöver investera i era lokaler.

Efter färdig installation och driftsättning säkerställer vi att er personal får adekvat utbildning rörande de nya systemen och andra säkerhetsåtgärder.