Uppdrag

SEB logotyp
Sida logotyp
SOBI logotyp
SVT logotyp
GeoGuessr logotyp
DNB logotyp
KTH logotyp
Nordea logotyp
IBM logotyp
Hemnet logotyp
Stockholms Universitet logotyp
Schneider Electric logotyp
ViaPlay logotyp
Atea logotyp
Vy över Stockholm

Set Up har varit en pålitlig och ovärderlig samarbetspartner för NCC i allt från avtalsprocesser till hur slutprodukten kontor utformas för att stödja NCC arbetssätt. Deras kunskap och erfarenhet har vägt tungt i skapandet av lokalstrategier och den systematiska lokalförändringsprocess som säkerställer likvärdiga kontor som stödjer vårt arbetssätt och verksamhet. Set Up har vägt in tidsvinst och kostnadseffektivitet och med sin erfarenhet satt detta i arbete i samtliga projekt på ett mycket professionellt sätt.

I många stora och komplexa projekt har vi använt oss utav Set Up i projektledning. Projekten har varit i en miljö där det krävs minutiös planering, logiskt tänkande och flexibilitet för ändringar, då all business pågått som vanligt, allt från Live sändningar, events, och pandemi.

Med hjälp utav deras kunskap och professionalism har alla projekt vi utfört tillsammans alltid slutat med ett lyckat samarbete . Ett samarbete jag vet vi kommer behöva och vill användas av igen

Traditionellt så har vi på Atea tagit hjälp av våra duktiga kollegor när vi byter kontor, men lärdomen efter att ha flyttat in i nytt kontor i Malmö - är att vi istället bör fokusera på det vi är bra på och låta Set Up ansvara för hela flyttprocessen. Flytten blev väldigt effektiv och vi har nu ett kontor som på ett professionellt sätt tar emot kunder såväl som medarbetare

Set Up genomförde vårt lokalsök och agerade rådgivare i samband med tecknande av hyreskontrakt. Vi valde att Set Ups Projektledare skulle företräda oss i dialogerna med arkitekt, entreprenad och fastighetsägaren där de varit ovärderliga i planering och genomförandeprocessen. Vi är mycket nöjda med Set Up och vårt nya kontor, där vi har kunnat skapa vårt eget unika ”Brand Universe”.

Set Up har varit en helt ovärderlig samarbetspartner för Sida i samband med vår flytt till nya lokaler. Set Up har funnits med från första början i de inledande förhandlingarna med hyresvärden, fram till tecknande av hyresavtal och sedan fortsatt genom hela resan med att utforma nya lokaler anpassade för att stödja våra medarbetare och vår verksamhet.