Vår historia

Två dörrar som öppnas

Detta är historien om Set Ups utveckling från ett Stockholmsbaserat enmansföretag till dagens konsultbolag; en ledande aktör inom rådgivning och projektledning för hyresgäster.

Efter att ha drivit företag sedan 16 års ålder förstod den då 25-åriga entreprenören Johan Signer att hyresgästen, hyresvärden och övriga involverade i projekt inte alltid drog lika, och att samspelet och förståelsen för respektives medspelares ingångsvärden kunde bli bättre. En ökad förståelse och ett bättre samspel skulle i sin tur skapa ett bättre slutresultat för alla. Den insikten utgjorde starten för Set Up; ett företag som erbjuder rådgivning är och som kan vara en strategisk partner för hyresgäster under hyreskontraktets hela livscykel.

Projekt som planeras upp

År 2010: En investerare trodde på den unge entreprenörens idéer, engagemang och driv. Set Up kunde därmed starta sin verksamhet, förlagd till en källarlokal på Söder i Stockholm. Under åren som gått sedan starten har Set Up haft många olika kunder och projekt som inte bara gett företaget möjlighet att växa och utvecklas som bolag, utan också bidragit till en breddad kompetens och kunskap. Tillsammans har detta skapat förutsättningar för nya affärsutmaningar och internationella uppdrag, och dessutom arbetstillfällen för många kollegor. Förändring (Change is us) är en del av Set Ups arv, och företagets förmåga att förändra sig och utvecklas i en komplex omvärld, utgör grunden och är förutsättning för bolagets framgångar.

En annan viktig del i Set Ups utveckling som företag har varit de många människor i olika uppdrag och sammanhang som delar företagets värderingar och driv. Att många av dessa personer har valt att fortsätta sin resa tillsammans med Set Up som medarbetare eller delägare, är i sig en av företagets största framgångar.

År 2022: Efter fyra gasellutmärkelser och genomförande av några av Nordens största projekt är resten, som man säger; historia.